راهنمای داوران

داوران محترم نشریه

با سلام و  احترام؛

خواهشمند است با توجه به اطلاع رسانی که به پست الکترونیک شما ارسال شده است، وارد صفحه شخصی خود در سامانه نشریات شوید و مقالات ارسالی را ارزیابی فرموده و نتیجه ارزیابی را از طریق همین سامانه با مدنظر داشتن موارد زیر و برابر فرم تنظیمی در سامانه ارسال فرمایید:

1- همسو بودن موضوع، محتوا و نتایج تحقیق با اهداف فصلنامه؛

2- تبیین رویکردها و راهبردهای مرتبط با نظارت و بازرسی؛

3- ایجاد بستر و زمینه های تبیین، تولید و نشر اندیشه های مرتبط با رویکرد فرماندهی و نظارت بر ارگان های مختلف پلیس؛

4- داشتن رویکرد پژوهشی و کاربردی؛

5- توجه به ساختار شکلی  محتوایی نشریه.

ردیف

مؤلفه ارزیابی

نمره مبنا

نمره داور

توضیحات

1

تناسب عنوان و موضوع با محتوا

3

 

 

2

چکیده مقاله و کلیدواژه‌ها

10

 

 

3

طرح مسئله و ضرورت تحقیق

10

 

 

4

پیشینه وادبیات تحقیق

10

 

 

5

روش شناسی تحقیق

10

 

 

6

روش های آماری (تجزیه وتحلیل)

5

 

 

7

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

15

 

 

8

روزآمدی منابع

15

 

 

9

رعایت قواعد ماخذ نویسی

3

 

 

10

روان نویسی و انسجام بخش های مقاله

4

 

 

11

نوآوری، خلاقیت و  یافته های جدید

15

 

 

جمع امتیاز (از 100 امتیاز)

 

 

 

کلیه اساتید و علاقمندان به داوری مقالات نشریه با شرایط زیر می توانند در سامانه به عنوان داور ثبت نام نموده و نشریه «فصلنامه نظارت و بازرسی» را به عنوان نشریه مورد نظر خود جهت داوری مقالات انتخاب نمایند.

1. تخصص در یکی از رشته های مورد نظر نشریه به ویژه در حوزۀ فرماندهی،نظارت و بازرسی در نیروی انتظامی؛

2. داشتن سوابق پژوهشی و علمی معتبر در رشته تخصصی خود؛

3. ارسال رزومه علمی خود به دفتر نشریه و دریافت تأییدیه از طرف نشریه.

دبیرخانه فصلنامه نظارت و بازرسی

ایمیل نشریه: bazresi_dtk@police.ir 

  شماره تماس دبیرخانه: 81824351-021