درباره نشریه

نشریه نظارت و بازرسی به استناد مجوز شماره 3/7388 موزخه 1387/11/1 صادره از وزارت علوم تحقیقات فناوری ( کمسیون نشریات علمی کشور ) دارای امتیاز علمی پژوهشی است .

مقالات این فصلنامه در پایگاه نظام استنادی علوم جهان اسلام قابل دسترسی است .

این نشریه با صاحب امتیازی بازرسی کل ناجا  و مدیر مسئولی آقای سیدمحسن سیدعبودی  و سردبیری دکتر سید محمد اعرابی منتشر می شود.

گستره فصلنامه شامل موضوعات مربوط به  شایسته سالاری و جانشین پروری ، انتصابات ،حقوق شهروندی،  صیانت و پیشگیری ، توسعه و توانمندسازی ، ارزشیابی فردی و سازمانی، سلامت اداری ، ایمنی و سلامت محیط ، نظارت و بازرسی و جلب مشارکت مردمی می باشد .