نگرش کاری بازرسین پلیس در چین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد جامعه شناسی و حقوق جزاء دانشگاه دلاویر آمریکا

چکیده

در حالیکه طی دو دهه گذشته ادبیات پلیسی شاهد رشدی سریع و فزاینده در چین بوده است، نگرش کاری افسران پلیس بشدت مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. در این تحقیق با استناد به داده های جمع آوری شده از 212 بازرس پلیس در کلان شهر های چین،  الگوی  رفتار کاری این افسران پلیس نسبت به اعمال قانون و محدودیت های وارد بر آن، نظارت بر جامعه، استفاده از زور و نگرش هایی که بر  این موارد تأثیر گذار است مورد بررسی قرار گرفته است. حدود نیمی از پاسخ دهندگان به این سوالات موافق با اعمال محدودیت های قانونی بوده و اکثریت این افسران از اعمال انتخابی قانون، نظارت اجتماعی و استفاده از فشار پشتیبانی کردند. آن دسته از افسران ناظری که مذکر و مسن تر بوده و سابقه ی تحصیل در دانشگاه های نظامی را ندارند در ادارات عملیاتی و کلانتری هایی که مشغول به کار هستند بیشتر از بقیه همکاران خود استفاده و اعمال انتخابی قانون را ترجیح میدهند، این در حالی است که افسران جوان تر که در ادارات غیر میدانی مشغول نظارت هستند، از اعمال محدودیت های قانونی حمایت بیشتری می کنند. اولویت آن ها بر نظارت سازمانی دلالت بر نیاز به تحقیقات و مباحثات آینده دارد.

کلیدواژه‌ها