محاسبات خودکار آمار مقالات

14
51
340
265
11,158
34,073
32.82
100.21
-------------------------------------
468
63
37
5
36

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوگو

صاحب امتیاز: بازرسی کل ناجا

***************************************************************

فصلنامه نظارت و بازرسی یک نشریه با داوری بسته و دسترسی آزاد است که از سوی بازرسی کل ناجا در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث مرتبط با نظارت و بازرسی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه علوم پلیسی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با حوزه بازرسی را گزارش می دهند، می باشد. با این وجود، نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند.

کشور محل چاپ: ایران

ناشر: انتشارات راه فردا

فرمت: چاپی و الکترونیکی

شاپای چاپی: 4463-2383

قابل دسترسی از: si.jrl.police.ir , sid.ir

وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی

نوبت‌های چاپ: فصلنامه

زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

حوزه  تخصصی: نظارت و بازرسی

هزینه چاپ مقاله: رایگان

کیفیت در رشته: Q2 - ضریب تأثیر در «آی.اس.سی»: 0/14

دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی

فصلنامه علمی نظارت و بازرسی از قوانین اخلاق در نشر
(Committee on Publication Ethics) COPE
پیروی می‌کند.

Creative Commons License

این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت

Creative Commons Attribution 4.0 International License می باشد.

نمایه شده: بلی

نوع  داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور

زمان داوری:  دو ماه

روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)

ایمیل مجله:bazresi_dtk@police.ir

 

فصلنامه «نظارت و بازرسی» ناجا تابع قوانین داخلی و بین‌الملل در رابطه با حفظ حقوق نویسندگان و ناشران بوده

و به‌منظور جلوگیری از هرگونه تکرار، از نرم‌افزار مشابهت یاب مربوطه استفاده می‌نماید.

 

شماره جاری: دوره 1399، شماره 51، بهار 1399 

بانک ها و نمایه نامه ها